Игътибар итегез, индивидуаль эшмәкәрләр һәм затларның белән шөгыльләнүче хосусый практика җитәкчесе мәсьәләләре буенча ачылган счетларИгътибар итегез: индивидуаль эшмәкәрләр һәм затларның белән шөгыльләнүче хосусый практика җитәкчесе мәсьәләләре буенча счетлар ачу, мөрәҗәгать клиентлары — шәхси эшмәкәрләр һәм затларның белән шөгыльләнүче хосусый практика җитәкчесе нигезендә гамәлгә ашырыла тәртибе билгеләнгән Россия Федерациясе законнары белән, счет ачарга теләүче белән Гарант-Инвест Коммерция Банкы (ААҖ). Турында таныклык, дәүләт теркәве физик затлар сыйфатында эшкуар — документ бирелә физик затка салым органы аттестацияләү буенча Теркәү, содержащего төп дәүләт теркәү номеры шәхси эшмәкәр. Шәхси эшмәкәр теркәлгән кадәр 01 гыйнвар 2004 елның тапшырырга тиеш таныклык кертү хакында язмалар, шәхси эшмәкәр теркәлгән кадәр 01 гыйнвар 2004 елның Бердәм дәүләт реестрында индивидуаль эшмәкәрләр турында мәгълүматлар теркәү кадәр 01 гыйнвар 2004 елның указано. Оригинал таныклык булырга тиеш тәкъдим ителгән банк, аерым алганда, өчен, банк хезмәткәре копировать һәм заверять мондый күчермәсен сертификат, югыйсә оригинал һәм күчермәсен нотариально заверенную яки заверенную бу регистрирующий органына тапшырылырга тиеш. 5. Карточкага үрнәкләре имзалар һәм матбугат — карточкасы булырга тиеш удостоверена нотариально яки заверенная вәкаләтле банк хезмәткәре. 6. Шәхесне билгеләүче документларны затлар күрсәтелгән карточкасы үрнәкләре имзалар һәм матбугат, шулай ук документлар билгеләү өчен гражданлыгы һәм яшәү урыны (булганда) адресы мондый затлар катнашты. Шәхесне раслаучы Документ: чит ил гражданины паспорты яки башка төр документ, предусмотренный федераль законда яки признаваемый нигезендә Россия Федерациясенең халыкара килешүендә документ сыйфатында, шәхесне раслый торган чит ил гражданины, миграцион картаны (очраклардан тыш, вакытлыча яшәүгә рөхсәт РФ яшәүгә рөхсәт һәм Россия Федерациясе яки двойное гражданлыгын (нәкъ менә гражданлыгы Россия Федерациясе) һәм башка очракларда юк миграция картасы бирелгән законнар нигезендә Россия Федерациясе) раслаучы документны хокукы чит ил гражданины өчен колледжына Россия Федерациясенең: вакытлыча яшәүгә рөхсәт яисә яшәүгә рөхсәт һәм яки нәтиҗәле виза шәхесне раслаучы документ: яшәүгә рөхсәт һәм Россия Федерациясе (затлар өчен территориясендә даими яшәүче Россия Федерациясе) яки вакытлыча яшәүгә рөхсәт рәвешендә аерым документ яки документ, выданного чит дәүләт, ди документ сыйфатында, шәхесне раслый торган, гражданлыгы булмаган затлар Россия Федерациясе халыкара килешүендә, миграцион картаны (очраклардан тыш нәтиҗәле вакытлы яшәүгә рөхсәт РФ яшәүгә рөхсәт Россия Федерациясендә урын һәм башка очракларда юк миграция картасы бирелгән законнар нигезендә Россия Федерациясе) раслаучы документны хокукы чит ил гражданины яки гражданлыгы булмаган затлар өчен колледжына Россия Федерациясенең: яшәүгә рөхсәт һәм Россия Федерациясе (затлар өчен даими яшәүче РФ) йә вакытлыча яшәүгә рөхсәт һәм Россия Федерациясе башкарыла торган формасында аерым документ яки виза 7. Раслаучы документлар вәкаләтләре затлар күрсәтелгән карточкага үрнәкләре имзалар һәм матбугат өчен идарә итә акчалата счетында (әгәр андый вәкаләтләр дә тапшырылган өченче затларга), шулай ук очракларда килешүдә язылган, дип вәкаләтләрен идарә итү буенча акчалата исәбендә булырга тиеш заверен өченче затлар кулланып аналога собственноручной имза — раслаучы документлар вәкаләтләре затларның вәкаләтле кулланырга аналог собственноручной имза, шулай ук документлар күчермәләре, шәхесләрен, мондый затлар, анкеталар физик затлар өчен (анкета бланкын бирелә банкы). 8. Таныклыкны теркәү турында физик затның салым органында РФ — документ, выдаваемый салым органы юридическому затка, зарегистрированному сыйфатында салым түләүченең белән идентификационным номер салым түләүченең, присвоенный. Оригинал таныклык булырга тиеш тәкъдим ителгән банк, аерым алганда, өчен, банк хезмәткәре копировать һәм заверять мондый күчермәсен сертификат, югыйсә оригинал һәм күчермәсен нотариально заверенную яки заверенную салым органы тарафыннан тапшырылырга тиеш. 9. Бу очракта нинди дә булса лицензируемых (җайга салына патент) эшчәнлеге, лицензия күчермәләре (патент) гамәлгә ашыру өчен мондый эшчәнлек бирелә билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе законнары, нотариально заверенная яки заверенная банклар хезмәткәре нигезендә оригиналов тәкъдим тапшырылырга тиеш банкка.

Табыш һәм өстәмә кыйммәткә салымны, кире кайтара үз шушы соңгы отчетную датасын тамгасы белән алуы турында салым органы. Документлар гына таләп ителә, юк икән, бизнес-операцияләре үткәрелде, чөнки шәхси эшмәкәргә яки затка, занимающемуся хосусый практика җитәкчесе, Россия Федерациясе законнары нигезендә теркәлгән, кимендә өч ай элек. 12. Раслаучы документлар сезнең финанс хәлен (клиент ала сайларга теләсә нинди түбәндәге документлар): күчермәсе аудитор отзыв алдагы еллык докладында, ул раслый дөреслеге финанс (бухгалтерлык) хисабын һәм стандартлары нигезендә, исәпкә алу, законнарда, Россия Федерациясе белешмә үтәлеше турында салым түләүче (плательщиком җыю, салым агентом) вазыйфаларын түләү буенча салымнар, җыемнар, пеней һәм штрафлар, выданной салым органы 13. Документлар билгеләү өчен сезнең абруе (клиент ала сайларга теләсә нинди түбәндәге документлар): тәкъдим итү хатлары (составленного ирекле язма рәвештә, шул мөмкинлеге) башка клиентлар банкы белән хезмәттәшлек клиентом, клиент тәкъдим итү хатлары (составленного ирекле язма рәвештә, шул мөмкинлеге) башка төр финанс учреждениеләре, алар фатир хезмәтләр, клиент, беренче чиратта караганда, хәзерге вакытта хезмәт күрсәтү клиентка бирү, бәяләү клиентлар абруе сәбәпле, мондый финанс учреждениесе банк сораша ала янында клиент өстәмә документлар нигезендә отмыванием акча һәм террорчылыкны финанслауга каршы көрәшне законнар