Нотариальная доверенностьГраждан кодексына, Россия Федерациясе җайга сала, асто үтәргә рәсмиләштерү төрле доверенностей (шул исәптән ничек рәсмиләштерергә генеральную доверенность). Документ тапшыру өчен билгеләнгән бер кешегә көчәячәк.

Ул кулланыла вәкиллеге каршында өченче (өченче) зат. Нотариально заверенная доверенность килешү төзү өчен попечитель булырга мөмкин әзерләп тапшырылды доверителем турыдан-туры өченче затка урнаштыруда катнашучы килешү. Шуның белән бәйле рәвештә, дип язылган authorityis санала односторонней сделкой өчен, аның барлыкка килү шактый ихтыяр доверителя.

Әмма вәкиле булуы кирәк түгел

Нотариальную доверенность бирә үзенең эчтәлеге буенча масштабы гамәлләр, алар вәкиле тормышка ашырырга мөмкин. Бурычлары һәм хокуклары, делегирование вәкаләтләрен туа эшчәнлеге нәтиҗәсендә башкарыла торган аның вәкиле аның исеменнән. Үзебез өчен вәкиле, хокукый нәтиҗәләрен дә наступило. Нотариальная доверенность кирәк кылу өчен билгеле бер күләмдә сату, алар өчен закон таләп итә үрнәктәге мәҗбүри, удостоверенная нотариально. Искәрмә очраклары тәшкил итә, законда каралган. Аерым очракларда закон разрешает ышаныч кәгазе түгел нотариусом, ә башка зат (вазыйфаи зат), вәкаләтле кылган шундый гамәлләр. Гражданлык кодексына, РФ билгели документлар исемлеге ия статусын язма рөхсәт. Нотариальная доверенность нигезендә, withcan булырга отозвано клиентом теләсә кайсы вакытта. Шул ук вакытта вәкиле ала, теләсә кайсы вакытта баш тарту. Җибәрергә нотариаль ышаныч кәгазе юлы белән башкарыла үтәү тиешле йөкләмәләр. Зат передающее вәкаләтләре (яки аның правопреемник) бурычлы доложить үтәлеше турында әлеге йөкләмәсен вәкиле һәм зат (затлар), аңа ышаныч кәгазе буенча мәнфәгатьләрен яклады. Барлык хокуклары һәм бурычлары, алар туды эшчәнлеге нәтиҗәсендә вәкаләтле затлар, элек белән чагыштырганда, малларыгыз яки белергђ тиеш чыгару турында, саклап калу өчен доверителя яки аның правопреемников үз көченә. Искәрмә булырга мөмкин очраклары гамәлгә ашыру өчен процедурасын өзү язма рөхсәте булган яки булырга тиеш иде мәгълүм өченче затларга. Туктатылганнан соң гамәлләре нотариаль ышаныч кәгазе вәкиле яки аның правопреемники бурычлы кайтарырга документ. Гамәлдә булу срогы язма рөхсәт нче комиссиясе daythe өч елдан да артмаска тиеш. Әгәр вакыты күрсәтелмәгән булса, документ гамәлдә һәм бер ел дәвамында. Доверенность булып тора недействительной, анда дата, аны төзү түгел указана. Әгәр гамәлдә булу срогы күрсәтелмәгән язма разрешении предусматривающий нәтиҗәлелек эшчәнлеге россиядән читтә, документның гамәлдә булу вакыты кала җәбер хәзергә кадәр төп отменяет аның. Вәкиле, ул бирелә specificpowers, бурычлы үтәргә барысы да гамәлдә күрсәтелгән документта, шәхсән. Бу ярамый делегировать вәкаләтләрен башка затка шарты белән, доверенность турында мәгълүмат тупланган уң передоверия, яки үз көченә хәлләрне уята торган вәкиле мәнфәгатьләрендә доверителя тапшырырга үз функцияләрен башка бер затка. Шул вәкаләтләрне вәкиле, һичшиксез, дип хәбәр итә бу хакта директоры. Шул ук вакытта, кирәкле мәгълүмат кеше турында алган, хакимият. Яңа документ тапшыру турында булырга тиеш, һичшиксез, заверен нотариусом. Гамәлдә булу срогы артмаска тиеш срогы, ул билгеләнгән иде өчен алдагы язма рөхсәт. Доверенность туктатыла нәтиҗәдә expirationterm, баш тарту гамәлдә сыйфатында вәкиле, кире кагу, недееспособности, үлем яки тану отсутствующего зат яки аның вәкиле, туктатылганнан соң эшчәнлеген юридик зат, кем вәкиле яки төп