Нәрсә ул системасы социаль иминият. Файдалы мәгълүмат өчен барлыкМәҗбүри социаль иминиятләштерү затларга буенча эшләүче трудовому шартнамәсе (хезмәткәрләре), шөгыльләнә предпринимательскую эшчәнлеге булмаса, мәгариф юридик затлар һәм башка затлар, күләме, аларның закон белән билгеләнә. Иминият очрагы булырга мөмкин: авыру, инвалидлык, картлык, үлем, кормильца кирәклеге, медицина ярдәме күрсәтү һәм башкалар катнашты. Алар закон белән билгеләнә яки килешү, әгәр дә бу сорау дәүләт (мәҗбүри) социаль иминият, бары буенча килешүе турында сүз барганда, ирекле (дәүләт) иминият. Хокукы алу өчен түләүләр хисабына дәүләт социаль иминият билгеләнә бәйле рәвештә, бердәм социаль салымны түләү һәм иминият кертемнәре. Ставкалары, бердәм социаль салымны урнаштырылган сәнгатьтә. 241″Россия Федерациясе Салым кодексының һәм иминият взносларын ст егерме ике ФЗ от 15. 12. 2001. Мәҗбүри пенсия иминиятенә һәм Россия Федерациясе. Билгеләү һәм түләү хезмәт пенсияләре карамагында Россия Федерациясе Пенсия фонды (ПФР). Бирү, вакытлыча эшкә яраксызлык, отпуск буенча йөклелек һәм родам һәм башка төр иминият пособиеләр ул, эш бирүчеләр тарафыннан башкарыла счетына өлешендә бердәм социаль салым тапшырыла торган рәвешендә иминият кертемнәре территориаль бүлекләрендә социаль иминият Фондының һәм территориаль бүлекләре социаль иминият Фонды өчен шәхси эшмәкәрләр, адвокатлар, нотариусов һәм башка категория иминиятләнгән затларга, применяющих махсус салым режимы. Мәҗбүри медицина иминияте фондлары өчен түлиләр, счетлар иминият медицина компанияләре кысаларында федераль һәм территориаль программаларны дәүләт гарантияләре түләүсез медицина ярдәме күрсәтү. Тәэмин итү исәбенә турыдан-туры ассигнованиеләре федераль бюджеттан колачлый махсус субъектлары таратылган мөһим дәүләт функцияләрен: дәүләт граждан хезмәткәрләренең, хәрби хезмәткәрләрнең, зат рядового составын, эчке эшләр органнары, дәүләт куркынычсызлыгы, салым полициясе һәм аларның гаилә әгъзалары, шулай ук башка категория гражданнарның үзенчәлеген исәпкә алып, аларның эшчәнлеге. Билгеләү түләүләр карамагына тиешле министрлыклар (оборона Министрлыгы, Россия Федерациясе Россия Федерациясе эчке эшләр Министрлыгының һәм башкалар). Студентлар бирергә тиеш булуына игътибар федераль бюджет чыганагы булып тора финанслау пенсияләр, пособиеләр һәм хезмәтләр генә түгел, ә махсус фәннәр өчен дә, башка затларның законда каралган очракларда. Шулай итеп, соң, бетерү 2001 елда Дәүләт фонды, халыкны эш белән тәэмин итү Россия Федерациясенең, шулай ук эшсезлек буенча пособие выплачиваются федераль бюджеттан. Федераль бюджет чаралары исәбенә, пенсия бирелә хәрбиләргә хәрби хезмәткә чакыру буенча, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, гражданнар зыян күргән радиационных һәм техноген һәлакәтләр, шулай ук социаль пенсия, Федераль закон нигезендә 15. 12. 2001 елның Турында дәүләт пенсия белән тәэмин итү, Россия Федерациясе. Дәүләт социаль ярдәме күрсәтелә уйный, барысы да артык зур роль системасында социаль тәэмин итү соңгы елларда. Хокукы хђерче кешеләр