Федераль Закон, Россия Федерациясе дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыруДәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру күздә тотыла түләүле сатып алу милкендәге мөлкәтне Россия Федерациясе (алга таба — федераль милек), Россия Федерациясе субъектлары һәм муниципаль берәмлекләр милкенә, физик һәм (яки) юридик затларга. 1. Дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру нигезләнә тану тигезлек сатып алучылар дәүләт һәм муниципаль милекне һәм ачыклык эшчәнлеген дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары. 2. Дәүләт һәм муниципаль милек отчуждается милкенә, физик һәм (яки) юридик затларның бары возмездной нигезендә (акча түләп йә аша тапшыру дәүләт яки муниципаль милеккә акция акционерлык җәмгыятьләре, устав капиталында дәүләт яки муниципаль милектә булган, яки итүне кертә өлешен ааҗ устав капиталына дәүләт мөлкәтен хуҗалык җәмгыятьләре булдырылган үзгәртү юлы белән дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр). 3. Белешмәләр муниципаль милекне тормышка ашырыла җирле үзидарә органнары мөстәкыйль рәвештә нигезендә, тәртибе белән, каралган әлеге Федераль закон. 1. Әлеге Федераль закон барлыкка килүче мөнәсәбәтләрне җайга сала каршындагы дәүләт һәм муниципаль милекне хосусыйлаштыру һәм алар белән бәйле мөнәсәбәтләр белән идарә итү буенча дәүләт һәм муниципаль милек белән. 1) Җир кишәрлекләреннән тыш отчуждению җир, аларда күчемсез милек объектлары, шул исәптән имущественные комплекслары урнашкан 6) дәүләт һәм муниципаль милекне каралган очракларда Россия Федерациясенең халыкара килешүләре 7) бушлай милкенә дини оешмалар куллану өчен тиешле максатыннан, дини биналар һәм корылмалар белән җир караучы аларга һәм башка дини кулланылыштагы мөлкәтне находящемся дәүләт яисә муниципаль милектә булган, шулай ук ул оплатил милкенә гомумроссия инвалидлар иҗтимагый оешмалары һәм оешмалар, бер нигез салучыларның Гомумроссия инвалидлар иҗтимагый оешмасы, җир яки дәүләт муниципаль милектә булган һәм аларда бина, корылма һәм корылмалары булып саналган милек күрсәтелгән оешмалар урнашкан 8) дәүләт һәм муниципаль мөлкәтне милеккә коммерцияле булмаган оешмалар төзелгән очракта кору, дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр, шулай ук дәүләт һәм муниципаль милкенә күчә к дәүләткә корпорацияләре һәм башка коммерцияле булмаган оешмалар, шулай милек белән Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары, муниципаль берәмлекләр 9) дәүләт һәм муниципаль унитарные предприятие, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләре мөлкәтен беркетелгән, алар аерым хуҗалык алып баруга яки оператив идарәгә 11) акция каралган федераль законнар очракларда барлыкка килү-Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең хокук таләп сатып алу, аларны акционерлык җәмгыяте тарафыннан 12) акция акционерлык җәмгыяте, шулай ук кыйммәтле кәгазьләр, конвертируемых акциясендә акционерлык җәмгыяте очракта, аларны сатып алу нигезендә тәртибе белән билгеләнгән статьялары 84. 2, 84. 7, 84. 8 федераль законнар 26 декабрь, 1995 ел, 208-ФЗ номерлы»җәмгыятьләр Турындагы»13) милекне тарафыннан тапшырылган үзәгенә тарихи мирасы, Россия Федерациясе Президенты, алар прекратили үтәү вәкаләтләрен 14) җир кишәрлеге, башка күчемсез милек объектларын, бүлекчәләре акцияләре федераль милектә булган, аларда 161-ФЗ номерлы федераль закон, вәкаләтле Федераль закон нигезендә ел, 24 июль, 2008 елда торак төзелеше үсешенә ярдәм Турында Россия Федерациясе Хөкүмәте ведомствоара коллегиальный органы карар кабул итә, предусмотренное бу абзаце икенче статьясындагы беренче өлешенең унике, күрсәтелгән Федераль законның, нигезендә аңа бердәм үстерү институты, торак өлкәсендә функцияләрен гамәлгә ашыра агенты Россия Федерациясе мәгълүматлар базасы үз эченә ала артык 38000 документлар. Таба аласыз кирәкле документларны кулланып системасын эзләү. Нәтиҗәле эш аласыз смешать теләсә кайсы узган параметрлары документлар: ил тибы документлар диапазон рбк, төркемнәре яки тегам. Бу бњлектђ без тырыштык җентекләп описать үзенчәлекләре һәм системалары мөмкинлекләре, шулай ук, иң нәтиҗәле алымнары белән эшләү өчен мәгълүматлар базасы.

Бу бүлектә тәкъдим ителгән сорауларга биргән кулланучылар