Дисциплинар җаваплылык, хезмәт законнары, Россия Федерациясе студенты диссертаций Милли тикшеренү университеты»Югары икътисад мәктәбе»

Тулы текст, диссертация, мөмкин басылды ачык сайтында ВШЭ очракта гына эшләү студент чагында (аңа хокукка ия кеше) түбәндәгеләрне истә тотарга тиеш, яки, әгәр диплом эше иде язылган бер төркем студентлар, әгәр барысы белән-авторлары (хуҗалары авторлык хокукларын) килешәм. Студент тезислары объекты булып авторского права һәм аларны куллану предметы булып тора чикләүләрне законнар нигезендә Россия Федерациясенең интеллектуаль милек турындагы. Шул очракта, әгәр тезис дип яки башкача файдаланылган, сылтама исеменә автор һәм чыганагы цитирования мәҗбүри