Муниципаль берәмлеге, Россия — рус юристлары

Муниципаль бүлекчәләре Россиядә, дип атыйлар, муниципаль берәмлекләрнең территориаль бүлекчәләре, россия Россия федерациясе чикләрендә булган дәүләт идарәсе тулыландырылган җирле үзидарә бәйсез нче дәүләт идарәсе органнарының закон кысаларында булсын өчен, идарә итә, җирле эшләр. Реформасы гласит, һәр субъекты булырга тиеш унифицированную структурасына муниципаль хакимият органнары 1 гыйнвары, 2005 елның закон белән тәэмин итү нигезләмәләрен үтәү реформаны гамәлгә керде 1 гыйнварыннан 2006 ел. Закон нигезендә, бүлекчә шәһәр бүлеге (шулай дип атала торган урын, муниципаль берәмлек) булып тора: территория түгел, муниципаль берәмлеге составына керә исемнәре әйтелми межселенных территорияләрен. 2005 елдан башлап, статистик һәм салым максатларны буенча, барлык муниципаль берәмлекләргә бирелә кодлар нигезендә Гомумроссия классификатором